top of page

פלדה קלה

מסגרת

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1386_Steelf-frame עם מסגרת אנכית במבנה פלדה, מסגרת מבנה פלדה אנכית, מבנה פלדה אנכית, מסגרת מבנה פלדה אנכית, מבנה פלדה אנכי רשת מלבנית לתמיכה ברצפות, בגג ובקירות של בניין שכולם מחוברים למסגרת. התפתחות הטכניקה הזו אפשרה את בניית גורד השחקים.
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c'f שימוש בכמה חומרים פתוחים ושימוש בכמה חומרים פתוחים. זה גמיש ואינו מציג הגבלות רבות על פרויקטים אדריכליים, רציונליזציה ואופטימיזציה של משאבים כמו גם ניהול הפסדים. שלהניתן להתאמה אישית מלאהומאפשר שליטה בהוצאות בשלב הפרויקט, תוך שהוא גם עמיד וניתן למחזור. יש לו נהדרעמידות בפני אשבגלל מעיל הגבס שלו.

bottom of page