top of page

פלדה קלה

מסגרת

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_bad לייט ac Stefמערכת קונסטרוקטיבית הבנויה בפרופילי פלדה מגולוונתצורה קרה, מיועדת לעמוד בעומסי בניין ולעבוד יחד עם תת-מערכות מתועשות אחרות, על מנת להבטיח את דרישות התפעול של הבניין. 
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c מערכת פתוחה ומערכת פתוחהמאפשר שימוש בחומרים שונים.בהיותה גמישה, אין לה הגבלות גדולות על פרויקטים, רציונליזציה ואופטימיזציה של השימוש במשאבים וניהול הפסדים. זה ניתן להתאמה אישית ומאפשר שליטה מלאה בהוצאות כבר בשלב התכנון, בנוסף להיותועמיד וניתן למחזור. יש לו עמידות מצוינת בפני אש, שכן הוא מצופה בקרטון גבס, חומר בעל עמידות גבוהה בפני אש.

bottom of page