top of page

מערכת

מודולרי

"בניין מודולרי" הוא מונח המשמש לתיאור מבנה מיוצר מראש במפעל, המועבר לאתר ומורכב בו כרכיבים נפרדים. יחידות מודולריות יוצרות חדרים, חלקי חדרים או יחידות נפרדות כמו חדרי אמבטיה ומעליות. אוסף היחידות המודולריות בתורו יוצרות את מבנה הבית/בניין.

יתרונות

מה הופך את הבנייה המודולרית ליותר משתלמת מבנייה מסורתית?

  • כלכלהשל חומר וזמן עקב ייצור חוזר;

  • נוחות וביטחוןשל בית מסורתי;

  • התקנה מהירהבשטח (6-8 יחידות ביום);

  • איכות גבוההשליטה בייצור;

  • חומר קל ועמיד בפני;

  • מצוין לפרויקטים עם הגבלות בשטח וששיטת העבודה דורשת ייצור מחוץ לאתר;

  • בנייה שקטה יותרלשכונה;

  • אפשרות מצוינת לפרויקטי שיפוץ, כגון הרחבות לוחות;

  • בידוד קול מעולהבשל הבנייה הדו-שכבתית;

  • סגיללהרחבות עתידיות, ואפשרות לפירוק והרכבה בקלות בחלל אחר במידת הצורך.

bottom of page