top of page

מתכתי

מבנה

    המבנה המתכתי מחליף יסודות בטון בכל רחבי העולם. בעוד שבברזיל היא מגיעה רק ל-15% ממגזר הבנייה, בארצות הברית משתמשים ב-50% מהקונסטרוקציות הרב-מפלסיות בפלדה; באנגליה, אחוז זה הוא מעל 70%.מבנים אלה קלים יותר ויכולים להפחית עד 30% מעלות הביסוס.
    מהירות הבנייה יורדת בין 10% ל-20%. רוב הזמן הוא לא מייצר פסולת, וכאשר מייצרים אותו הוא ממוחזר, מה שמוכיח שמבנים מתכתיים הם בעלי קיימא גבוהה. המבנה שלנו משתמש בפלדה קלה מגולוונת (מסגרת פלדה קלה).

bottom of page