top of page

פאנלים

ה-B

     לוחות OSB נמצאים בשימוש נרחב במדינות כמו ארצות הברית וקנדה, ומתחזקים בברזיל בשל המאפיינים המבניים שלהם, בעיקר בקונסטרוקציות של מסגרות פלדה ועץ.
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad_5cd נקראים גם תפקיד חשוב ב-OSBf-1586bad_5cd לשחק תפקידיםפיתוח טכנולוגיית בנייה אזרחית בברזיל, עם מערכות חדשניות שמפתיעות יותר ויותר בונים קונבנציונליים.
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_5c העזרה הכוללת של OSF הפאנל העזרה והיכולת האחרת של OSB-bads העזרה של תוצר החיסכון האחר עם העזרה של OSB-1586_5c. חיזוקים, כגון סרטים ופרופילי פלדה, מה שהופך את המבנה לפשוט וחסכוני יותר.

bottom of page