top of page

מבנה

מתכתי

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1386bad5cd בעוד שבברזיל היא מהווה רק 15% ממגזר הבניין, ארצות הברית משתמשת ב-50% מהמבנים המסחריים הרב-קומתיים בפלדה; באנגליה, אחוז זה מגיע ל-70%.המבנים קלים יותר ויכולים להוזיל את עלות היסודות עד 30%.

    גם זמן הבנייה מופחת בין 10% ל-20%. לעתים קרובות הוא אינו מייצר הריסות, ואם כן, הוא ממוחזר; הוכחת השימוש במבנה מתכתי כחלופה בת קיימא ביותר. אנו משלבים פלדה כבדה ופלדה מגולוונת light (מסגרת פלדה קלה)

עם זה הצלחנו ליצור מרחבים גדולים ושטחים פתוחים שבבנייה מסורתית הם מאוד יקרים או לפעמים בלתי אפשריים.

bottom of page