top of page
רישוי

לצורך הרישוי יש צורך שהחברה המועמדת תשקיע ב-Showroom שיוצב בעיר בה תתחיל את פעילותה. אנו מציעים תמיכה טכנית מלאה (ארכיטקטורה, הנדסה), הדרכה, שימוש במותג, תמיכה שיווקית, בלעדיות באזור בנוסף לכל הייעוץ המשפטי והמסחרי להקמת העסק ולהתפתח.

bottom of page