top of page

בתים כלכליים

                                                        ל-Minha Casa Box יש בתים עם גימור פשוט יותר.

  

    מערכת זו מנצלת טכנולוגיה, מהימנות, קיימות וגימורים באיכות גבוהה, כדי לשרת את כל הלקוחות, even-3_51918d59195959195915919919919919919919199199191991991919919199191991919 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

      

דגמים

bottom of page