top of page

פלדה קלה

מסגרת

מסגרת פלדה היא טכניקת בנייה עם "מסגרת שלד" של עמודי פלדה אנכיים וקורות I אופקיות, הבנויות ברשת מלבנית לתמיכה ברצפות, גג וקירות הבניין המחוברים כולם למסגרת. התפתחות הטכניקה הזו אפשרה את בניית גורד השחקים.
     זו מערכת קונסטרוקטיבית פתוחה, המאפשרת שימוש במספר חומרים.זה גמיש ואינו מציג הגבלות רבות על פרויקטים אדריכליים, רציונליזציה ואופטימיזציה של משאבים כמו גם ניהול הפסדים. זה ניתן להתאמה אישית מלאה ומאפשר שליטה בהוצאות בשלב הפרויקט, תוך שהוא גם עמיד וניתן למחזור. יש לו עמידות רבה בפני אש בגלל מעיל הגבס שלו.

bottom of page