top of page
רישיון

כדי להיות בעל רישיון עליך להשקיע באולם תצוגה בעיר בה אתה הולך להתחיל את פעילותך. אנו מציעים תמיכה טכנית (אדריכלים ומהנדסים), הדרכה, שימוש במותג שלנו, תמיכה שיווקית, בלעדיות באזור וכל ייעוץ משפטי ומסחרי כדי שהעסק שלך יוכל להתחיל ולהתפתח.

bottom of page