top of page

מבנה

מתכתי

מבנה הפלדה מחליף יסודות בטון בכל רחבי העולם. בעוד שבברזיל היא מהווה רק 15% ממגזר הבניין, ארצות הברית משתמשת ב-50% מהמבנים המסחריים הרב-קומתיים בפלדה; באנגליה, אחוז זה מגיע ל-70%. המבנים קלים יותר ויכולים להוזיל את עלות היסודות עד 30%.

    

גם זמן הבנייה מצטמצם בין 10% ל-20%. לעתים קרובות הוא אינו מייצר הריסות, ואם כן, הוא ממוחזר; הוכחת השימוש במבנה מתכתי כחלופה בת קיימא ביותר. המבנה שלנו משתמש בפלדה מגולוונת קלה (מסגרת פלדה קלה).

bottom of page